Nieuwsbericht

Baksteenmozaïek op oude ambachtsschool Waalwijk sterk bedreigd

Heemschut Brabant en de Werkgroep Wederopbouwkunst zetten zich tot uiterste in om kunstwerk te behouden

Sloop

De sloop van de oude ambachtsschool of Walewyc-Mavo aan het Waalwijkse Vredesplein ut 1949 is gepland in de zomer van 2016. Dat betekent niet alleen het einde van een karakteristiek pand in Waalwijk vol schoenhistorie, maar ook het einde van een baksteenmozaïek van beeldend kunstenaar Berend Hendriks (1918-1997). Een van de belangrijkste Nederlandse kunstenaars van monumentale werken in de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog. Het mozaïek toont hardwerkende jongemannen die de toekomst voor zich hebben. Het is met elan gemaakt, in de tijd van de wederopbouw. De oude school moet wijken voor appartementencomplexen.

Berend Hendriks

Berend Hendriks is een kunstenaar die in het begin van zijn loopbaan vooral monumentaal werk maakt aan gebouwen en in de openbare ruimte. Hij maakte veel glas-in-lood en glas-in-beton werk voor kerken en openbare gebouwen. Halverwege de jaren zestig concentreerde hij zich op zijn werk als schilder van neo-constructivistisch werk. Samen met Peter Struijcken gaf hij leiding aan de opleiding Architectonische Vormgeving/Monumentaal, beter bekend als de Arnhemse school, aan de kunstacademie van Arnhem. (Bron: de Zwaluwkamer.nl)

acctie Heemschut Brabant en WMK

Heemschut Brabant en de Werkgroep Monumentale Kunst van Heemschut kregen de mozaïekmuur in april 2016 in beeld. Zij meldden zich bij de gemeente met een reddingsplan. Heemschut vroeg ook de Waalwijkse architect Marina Moons zich ervoor in te zetten. Zij vindt het kunstwerk van historische waarde voor Waalwijk. Ook uit de Waalwijkse samenleving komen veel steunbetuigingen tot behoud. Het is echter wel vijf voor twaalf.

artikel Brabants Dagblad, 7 juni 2016

 Heemschut dossier kunstwerken Waalwijk


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.