Nieuwsbericht

Behang Oud-Amelisweerd niet verplaatsen

Heemschut pleit voor behoud van het behang van Oud-Amelisweerd op locatie. Dit als reactie op vragen van raadslid Ellen Bijsterbosch van D66-Utrecht aan het College van B&W van Utrecht. Wethouder Klein (eveneens D66) onderzoekt de kansen op verplaatsing en mogelijke herplaatsing in het Centraal Museum.

Heemschut stelt dat het landhuis in Bunnik behoort tot de top-100 van meest belangrijke interieurs in ons land. De Erfgoedwet voorziet nadrukkelijk in de bescherming van exterieur – en interieur alsmede het ensemble van dergelijke monumenten.

Heemschut krijgt in haar standpunt steun van Emile de Bruijn, Senior Collections Development Registrar van de National Trust in Groot Brittannië. Deze deskundige deed onderzoek naar historisch Chinees behang in heel Europa.

Het feit dat Oud Amelisweerd twee kamers heeft die met Chinees behang bekleed zijn is uniek in Nederland en ook zeldzaam in een Europese context. Het is bovendien één van de best bewaard gebleven exemplaren van dat type behang en daarmee van internationaal belang.

“Het belang dat deze behangsels in hun historische context bewaard blijven is groot, evenals de authenticiteit en sense op place van deze plek.”, aldus Karel Loeff, directeur van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut.

Heemschut benadrukt voorts dat de historische interieurs die eens onderdeel uitmaakten van de vaste opstelling van het Centraal Museum een aantal jaren geleden verdwenen zijn in het depot. Zij hoopt dat het college de overwegingen om het behang op locatie te laten ter harte neemt.

Om historische interieurs meer en beter te beschermen en de waarde daarvan onder de aandacht te brengen, dan zou de inzet van het College van B&W in eerste instantie gericht moeten zijn op het terugbrengen van de in depot van het museum opgeslagen interieurs in de vaste opstelling van het museum.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.