Actueel | 2019-07

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Behang Oud-Amelisweerd niet verplaatsen

Heemschut pleit voor behoud van het behang van Oud-Amelisweerd op locatie. Dit als reactie op vragen van raadslid Ellen Bijsterbosch van D66-Utrecht aan het College van B&W van Utrecht. Wethouder Klein (eveneens D66) onderzoekt de kansen op verplaatsing en mogelijke herplaatsing in het Centraal Museum. lees verder

Succes! Uniek Heerenveens koetshuis blijft monument

Het unieke koetshuis van villa Woudoord in Heerenveen blijft een gemeentelijk monument. De bezwaren die door Heemschut, het Cuypersgenootschap en de werkgroep Oud-Heerenveen in februari werden ingediend tegen het besluit om de gemeentelijke monumentenstatus niet te verlenen, zijn gegrond verklaard en overgenomen door het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen. Daarmee is het unieke koetshuis voorlopig gered van sloop. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.