Nieuwsbericht

Behoud bijzondere gietijzeren Spoorbrug voor Enschede!

Het zou zonde zijn om deze voormalige 19e-eeuwse gietijzeren brug te verschrotten.

Het zou zonde zijn om deze voormalige 19e-eeuwse gietijzeren brug te verschrotten. Erfgoedvereniging Heemschut Overijssel draagt alternatieve locaties aan voor plaatsing van de brug. Zij pleiten in een brief aan B&W van Enschede voor behoud van de brug. Voor dit waardevolle erfgoed zijn wel degelijk mogelijkheden!

Prorail heeft voorgesteld om de brug in de fietsroute langs de Euregioweg te plaatsen. Hierdoor kan er een ongelijkvloerse kruising aangelegd worden (Euregioweg - spoorlijn Enschede-Gronau). De raad moet hierover nog besluiten, maar er gaan stemmen op dat dit financieel niet aantrekkelijk is. De brug ligt al enige tijd op de gemeentewerf opgeslagen en het Spoorwegmuseum is betrokken bij het zoeken naar een oplossing om de brug te kunnen behouden.

Heemschut ziet meer opties:

* Laat de brug onderdeel zijn van een gepland fietspad van de Eschmarker fietsroute in de omgeving van de Oostweg in Enschede. Een voorstel dat mogelijk tot een bezuiniging zou kunnen leiden.

* De brug zou een waardevolle en passende verbinding kunnen zijn tussen de wijk De Laares en de Performance Factory, en de wijk De Bothoven. Aan te leggen over de spoorlijn Enschede-Gronau. De gietijzeren  brug vormt een stedenbouwkundig ensemble met andere voorbeelden die er nog te vinden zijn van de ontwikkeling die er in die periode langs de spoorlijn heeft plaatsgevonden. De (her)plaatsing van de brug sluit aan op het beeld van de renovatie van delen van de voormalige textielindustrie in de Performance Factory en van het winkelcentrum Lage Bothofstraat.

De door ons aangedragen oplossingsrichtingen zijn het overwegen én bestuderen waard. Deskundige hulp voor een zorgvuldige afweging is aanwezig. Bij organisaties als Spoorwegmuseum, Historisch Railvervoer Nederland (HRN), de landelijke koepel van museale railvervoerorganisaties maar ook bij de Museum Buurtspoorweg Haaksbergen-Boekelo. Ons dringend verzoek voor nu is: Denk niet direct aan verschrotting van deze historische gietijzeren brug. Vernietiging van ons waardevolle culturele erfgoed is immers nooit meer terug te draaien!


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.