Actueel | Overijssel

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Zorgen om BATO-complex Enschede

Drie organisaties die zich bezighouden met de historie van de stad en behoud van het cultureel erfgoed slaan daarover alarm. In een brief aan het gemeentebestuur doen zij het verzoek om deze vernietiging van erfgoed te voorkomen en een plan te laten ontwikkelen dat stedenbouwkundig past en waarin de waardevolle historie zo goed mogelijk in het plan geïntegreerd wordt. De planologische procedure moet immers nog opgestart worden. De brief is ondertekend door de Stichting Historische Sociëteit Enschede - Lonneker (SHSEL), Erfgoedvereniging Heemschut en de stichting Cuypersgenootschap. lees verder

Manifest voor behoud van het erfgoed van het vliegveld Twente

Erken de waarde van het erfgoed van het vliegveld Twente! Die oproep doen de Erfgoedvereniging Heemschut, het Cuypersgenootschap, de Historische Sociëteit Enschede-Lonneker en de Stichting Militair Erfgoed in het manifest dat op maandag 11 juni 2018 is aangeboden aan het door de gemeente Enschede ingestelde regieteam Ruimtelijke Kwaliteit voormalig vliegveld Twente. Later in die week wordt het manifest ook aangeboden aan Provinciale Staten van de Provincie Overijssel. De oproep is gericht aan bestuurders, eigenaren, ontwikkelaars en verder iedereen die bij de ontwikkeling en de uitvoering van plannen op het terrein betrokken is of nog wordt. lees verder

Heemschut: cluster windmolens in het Overijsselse landschap

Heemschut Overijssel is ervan overtuigd dat een grotere spreiding van windmolens, zoals de provincie Overijssel voorstelt in de Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2017/2018 het landschap van grotere delen van Overijssel zal aantasten. Volgens deze visie kunnen straks ook in landschappelijk hoogwaardige gebieden, zoals b.v. de IJsselvallei, windmolens worden geplaatst. In eerdere beleidsnota’s van de provincie is vastgelegd dat het IJssellandschap een gebied is dat als één van de kroonjuwelen van Overijssel mag worden gezien. Heemschut Overijssel heeft daarom een zienswijze ingediend bij de provincie. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.