Nieuwsbericht

Behoud het laatste pioniererfgoed van Almere

De toekomst van een oude landbouwschuur in Almere moet veilig worden gesteld. Dat vraagt Heemschut Flevoland in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

De schuur dateert uit de pionierperiode en werd gebruikt voor de ontginning van Almere: het geschikt maken van de pas drooggevallen bodem voor verder gebruik.

Anno nu is het gebouw eigendom van de gemeente Almere. Het wordt gebruikt door Stichting BOT, een lokale vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het behoud en het beleven van machinaal landbouwerfgoed.

Plannen om iets te doen met de bestaande schuur bestaan al langer. Aan het eind van de vorige eeuw werd het plan 'Een Plot voor BOT' opgesteld en er was ook gemeentelijk geld gereserveerd. Daarna is de wind anders gaan waaien.

Met de voorgenomen sloop van De Trekvogel wordt de landbouwschuur het laatste erfgoed in Almere daterend uit de pionierperiode. Alle reden om tijdig maatregelen te nemen om dit erfgoed wèl te behouden.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.