Actueel | 2022-09

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Crowdfunding voor herstel van uniek glaskunstwerk uit Usquert

De Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert en de Werkgroep Monumentale Kunst van de Erfgoedvereniging Heemschut (WMK) spannen zich al enige tijd in voor behoud en herstel van een uniek stukje Usquerts erfgoed. Het betreft een al jaren opgeslagen glaskunstwerk van de befaamde Ploegkunstenaar Jan van der Zee. Er is nu een kans om dit kunstwerk te restaureren en herplaatsen. Om dit mogelijk te maken is uw bijdrage hard nodig. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.