Nieuwsbericht

‘Behouden Wageningse laat-middeleeuwse bouwresten is een optie’

Het behouden van de laatmiddeleeuwse bouwresten die recent zijn gevonden aan de Hoogstraat in Wageningen, lijkt een serieuze optie. Heemschut, de gemeente Wageningen en de eigenaar van het pand waar de bouwdelen zijn gevonden zijn met elkaar in gesprek. Daarmee wordt mogelijk de geplande sloop afgewend.

Bij recent bouwhistorisch onderzoek is gebleken dat er achter het 19e eeuwse voorhuis aan de Hoogstraat 65 delen van een laatmiddeleeuws achterhuis zijn gevonden. Ook zijn er balken uit de 17de eeuw gevonden. De delen dreigden te worden gesloopt omdat er voor het perceel een nieuwbouwplan wordt ontwikkeld. Heemschut vroeg daarop de monumentenstatus aan bij de gemeente Wageningen.

Die aanvraag heeft er voor gezorgd dat er onder leiding van de burgemeester van Wageningen een gesprek heeft plaatsgevonden. In dat gesprek bleken alle partijen bereid mee te denken aan oplossingen om deze unieke vondsten ook voor de toekomst te behouden. Heemschut heeft er goede hoop op dat hier een, voor iedereen, werkbare oplossing wordt gevonden.

“Het was een constructief overleg. Binnenkort volgt er weer een. De ervaring leert dat juist de integratie van dergelijke unieke bouwsporen bijdraagt aan een unieke winkelbeleving voor bezoekers en daarmee de attractieve waarde voor historische centra vergroot”, aldus Karel Loeff, directeur van Erfgoedvereniging Bond Heemschut.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.