Nieuwsbericht

Belangrijke stap behoud werfgebouw ‘Welgelegen’ Franeker

De inspanningen voor het behoud van het werfgebouw 'Welgelegen' van de Draaisma-werf zijn een nieuwe fase ingegaan. De Erfgoedvereniging Heemschut Friesland heeft op verzoek van de Vrienden van de stad Franeker uitgebreid onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische waarde van het gebouw. Vrijdag 8 juli hebben Rolf Bremmer, voorzitter van de Vrienden, en Paula Voorthuijsen, voorzitter van Heemschut Friesland, het rapport ‘Cultuurhistorische waardering’ aangeboden aan Kees Arendz, wethouder in de gemeente Waadhoeke.

‘Het rapport benadrukt vooral de ensemblewaarden van het werfgebouw’, aldus Rolf Bremmer. ‘De Vrienden zijn blij met de uitkomsten van het onderzoek die een vroegtijdige sloop zouden kunnen voorkomen.’ De waardering toont aan dat het Werfgebouw Draaisma hoog tot zeer hoog scoort op de aspecten cultuurhistorische, architectuurhistorische, ensemblewaarden en gaafheid en herkenbaarheid. Maar het werfgebouw scoort het allerhoogst op zeldzaamheid; een tweede gebouw met dergelijke historische kwaliteiten is in Franeker, en in heel Friesland trouwens, niet meer voorhanden. Het onderzoek heeft een methodiek gevolgd, die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is ontwikkeld en die gebruikt wordt bij de cultuurhistorische waardering van het gebouwde erfgoed in Nederland.

De gemeente Waadhoeke heeft nu een sleutelrol bij het behoud van het werfgebouw. Ze werkt intussen een aantal scenario’s uit, variërend van volledige sloop tot volledig behoud, met varianten daar tussenin. Heemschut en de Vrienden zien dit rapport daarom als een goede basis voor verder overleg. Het is ook essentieel in de uiteindelijke besluitvorming rond het behoud van dit unieke erfgoed dat getuigt van de rijke geschiedenis van de vroegere Franeker scheepsbouw.

U kunt het rapport hier raadplegen.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.