Actueel | 2022-07

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Heemschut blijft actief in Doel (B), nu bij de molen

Weer heeft Heemschut de Vlaamse overheid aangeschreven over zorgen die er bestaan rondom het dorp Doel, vlakbij de Antwerpse haven. Dit keer omdat een bouwplan de iconische molen zo ernstig bedreigd, dat gerust gesproken kan worden van een grove aantasting. De brasserie die in de molen vest, wil namelijk tegen de molen aan meerdere lagen bouwen. lees verder

Belangrijke stap behoud werfgebouw ‘Welgelegen’ Franeker

De inspanningen voor het behoud van het werfgebouw 'Welgelegen' van de Draaisma-werf zijn een nieuwe fase ingegaan. De Erfgoedvereniging Heemschut Friesland heeft op verzoek van de Vrienden van de stad Franeker uitgebreid onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische waarde van het gebouw. Vrijdag 8 juli hebben Rolf Bremmer, voorzitter van de Vrienden, en Paula Voorthuijsen, voorzitter van Heemschut Friesland, het rapport ‘Cultuurhistorische waardering’ aangeboden aan Kees Arendz, wethouder in de gemeente Waadhoeke. lees verder

Succes! Kerk Oterleek aangewezen als monument

De kerk van het dorp Oterleek is door het gemeentebestuur van Alkmaar aangewezen als gemeentelijk monument. Het initiatief daartoe kwam van de Historische Vereniging Alkmaar , Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut. Aanleiding was de voorgenomen verkoop van de kerk - die overigens al lang particulier eigendom is – en zorg om de toekomst ervan. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.