Nieuwsbericht

Beroep stadhuis Almelo

Op 10 februari jl. diende het beroep van Stichting Cuypersgenootschap en Bond Heemschut bij de rechtbank in Almelo. Een kort verslag.

Bond Heemschut en Cuypersgenootschap hebben in oktober 2015 beroep aangetekend tegen het besluit van de gemeente Almelo inzake de monumentenstatus voor het stadhuis van Almelo. De zitting bij de rechtbank vond plaats op 10 februari 2016 in Almelo.

 

Afwijzing monumentenstatus

Beide organisaties zijn het niet eens met het besluit van de gemeente Almelo om de monumentenstatus voor dit pand af te wijzen. Het college wil sloop van het oude stadhuis vanwege gebrek aan een nieuwe functie. De gemeente bestrijdt de monumentale waarden niet. Echter, het college wil niet aan een vergunningstelsel verbonden zijn als voor het stadhuis (nog) geen invulling kan worden gevonden dat past binnen gemeentelijk beleid. Het college vindt dat de vraag of er een nieuwe bestemming is al relevant om mee te nemen bij de afweging wel of geen monument. B. en W. blijven daarom van mening dat na afweging van alle betrokken belangen het belang dat gemoeid is met de aanwijzing van het voormalig stadhuis tot gemeentelijk monument niet zwaarder weegt dan het belang dat gemoeid is met het het achterwege laten van die aanwijzing. Het college zegt ook dat ze geen nieuwe monumenten aanwijst. Hier is geen beleid voor.

 

Stadhuis wél monumentwaardig

Heemschut en Cuypersgenootschap vinden het stadhuis uit de wederopbouwperiode van architect Oud wel beschermingswaardig.  Op grond van de waardenstelling en studie van Het Oversticht heeft de monumentencommissie het college aanbevolen om het gebouw als gemeentelijk monument aan te wijzen. Ook het college van B&W van Almelo geeft aan het gebouw monumentaal te vinden. 

Het gebouw is monumentwaardig om de volgende redenen:

•als (laatste) onderdeel van het oeuvre van de wereldwijd bekende architect Oud. Het geldt als een schoolvoorbeeld van zijn ‘poëtisch’ functionalisme.

•als hoogstaand en modern voorbeeld van naoorlogse stadhuisbouw heeft het gebouw een architectonische en typologische waarde

•als voor Almelo zeldzaam hoogwaardig en beeldbepalend voorbeeld van naoorlogse architectuur

•vanwege het vrij gaaf behouden karakter van het gebouw

 

Herbestemming als monument blijft mogelijk

Het college had kunnen kiezen voor bescherming van het stadhuis en wanneer herbestemming problematisch zou zijn geworden op een later moment kunnen kiezen voor sloop van het beschermde monument. Dit is vaker gedaan en een dergelijke werkwijze wordt gesteund door jurisprudentie. Dat dit meer regeldruk oplevert dan bij de sloop van een pand zonder monumentenstatus is niet relevant.

Interview met Peter Dekker, Commissie Overijssel op RTV Oost, 10 februari 2016 

 

Dossier stadhuis Almelo

 

Beroepschrift Heemschut Cuypersgenootschap inzake stadhuis Almelo


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.