Nieuwsbericht

Bestemming naoorlogs industrieel erfgoed in spoorzone Zwolle? Nieuwe Erfgoedwet biedt kansen!

Bij de herontwikkeling van de Spoorzone in Zwolle aan de westkant van het NS-station “ontdekten” de plannenmakers van de gemeente enkele bijzondere fabriekshallen: de voormalige werkplaatsen van de Spoorwegen

Bij de herontwikkeling van de Spoorzone in Zwolle aan de westkant van het NS-station “ontdekten” de plannenmakers van de gemeente enkele bijzondere fabriekshallen: de voormalige werkplaatsen van de Spoorwegen in een tot tot nu toe afgesloten gebied.

Erfgoedvereniging Heemschut Overijssel waardeert niet alleen de wijze waarop de planvoorbereiding plaatsvindt maar ook de voorlopige resultaten die deze zomer gepresenteerd zijn. Deze bedrijfspanden hebben cultuurhistorische waarde en zouden een nieuwe functie kunnen krijgen.

De nieuwe Erfgoedwet biedt mogelijkheden. Eerst is een goed herbestemmingsonderzoek noodzakelijk. Om zeker te zijn dat deze waardevolle panden behouden blijven zijn er mogelijk twee wegen te bewandelen. Aanwijzing als gemeentelijk monument óf een kwalitatief hoogwaardig planvormingsproces daarvoor in gang zetten. Waarbij niet alleen gekeken wordt naar de financiele opbrengst van eigenaren, maar ook de cultuurhistorische belangen een even groot gewicht krijgen.

Cultureel erfgoed behouden door middel van een afgewogen ruimtelijke planvorming dat is de geest van de nieuwe Erfgoedwet, die onlangs in werking is getreden. Daarom heeft Erfgoedvereniging Heemschut B&W van Zwolle verzocht allereerst de kwaliteiten van de waardevolle fabriekspanden adequaat te beschrijven en vervolgens voor deze panden een passende herbestemming te zoeken. Waarom? Laat het verleden voelbaar blijven en laat de herinrichting bijdragen aan de identiteit en kwaliteit van de toekomstige Spoorzone.

 

Artikel De Stentor, Spoorweghistorie in het gedrang 24 oktober 2016


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.