Nieuwsbericht

Bezwaar erfgoedorganisaties tegen afwijzing monumentenstatus stadhuis Almelo

Heemschut zoekt bescherming

De Erfgoedvereniging Heemschut Overijssel en de Stichting het Cuypersgenootschap hebben bezwaar aangetekend tegen het besluit van 15 april 2015 van het College van B&W van Almelo. Hierin wijst het college het verzoek van beide organisaties af om het

voormalig stadhuis op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

Wij kunnen ons niet verenigen met dit besluit omdat het belang dat is gemoeid met de bescherming van dit cultureel erfgoed prevaleert boven het belang om de aanwijzing achterwege te laten. Onze organisaties verzoeken het College van B&W dan ook te beslissen dat het voormalige stadhuis als gemeentelijk monument wordt aangewezen.

Het stadhuis van Almelo is gebouwd naar een ontwerp van de bekende architect J.J.P. Oud en wordt landelijk gezien als een belangrijk voorbeeld van naoorlogse architectuur. Het Oversticht en de monumentencommissie van de gemeente Almelo hebben het College van B&W dan ook geadviseerd om het gebouw te beschermen als gemeentelijk monument. 

Dit kenmerkende gebouw behoort tot het onvervangbare erfgoed van Almelo. Het karakter van het pand is tot op heden goed behouden, ook dat gegeven pleit voor behoud. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat herbestemming van het gebouw goed te realiseren is. Er zijn serieuze plannen om het gebouw een nieuwe functie te geven. Een monumentenstatus staat deze transformatie niet in de weg. 

Heemschut en het Cuypersgenootschap hopen dat het College van B & W zal inzien dat behoud en hergebruik van het stadhuis van grote betekenis kan zijn voor de toekomst van Almelo en zullen besluiten tot bescherming van het gebouw.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.