Nieuwsbericht

Bezwaar tegen zonneweide in polder bij Nieuw- en St. Joosland

Heemschut's commissie Zeeland heeft grote bezwaren tegen de aanleg van een zonneweide in de polder bij Nieuw- en St. Joosland. De pilot “Binnendijk” brengt schade toe aan een waardevol cultuurlandschap. De pilot, is in afwachting van nog te formuleren beleid, het aignaal hoe het nu niet zou moeten gaan, zowel naar proces als naar beoogd resultaat. Het is veel te ad hoc, zo betogen we.

Heemschut is niet tegen het nemen van energiemaatregelen om over te stappen naar duurzamere alternatieven voor stroom, integendeel zelfs. Maar we waarschuwen wel op de manier waarop dit nu in Nieuw- en St. Joosland wordt gedaan. 

In een brief naar de gemeenteraad van Middelburg schrijft de commissie Zeeland: "Waarom het betreffende gebied cultuurhistorisch van belang is, is door dr. A.P. de Klerk goed aangegeven. Een goede waardestelling van dit specifieke landschap ontbreekt in uw ruimtelijke onderbouwing. Het verhaal van de inpolderingsgeschiedenis in dit gebied wordt door uw initiatief verstoord, de dijk met Muraltmuur ter plaatse van z’n context ontdaan."

"Waar het aan schort dat is dat de plaatskeuze niet berust op een afwegingskader dat zo belangrijk is om de energietransitie te kunnen geleiden. Locaties voor een Zonnepark moeten op hun effecten kunnen worden beoordeeld en vergeleken. Behoud van cultuur- en natuurwaardenwaarden kan dan op waarde worden geschat en meetellen. "

Heemschut staat voor volwaardig meetellen van cultuurhistorisch erfgoed bij belangrijke nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen zoals energietransitie.  In Middelburg, monumentenstad bij uitstek, wordt een visie op het omgaan met zonne-energie in- en buiten haar binnenstad gemist. Het verhaal van haar inpolderingsgeschiedenis wordt bij dit initiatief niet op waarde geschat. 

De commissie Zeeland vraagt de gemeenteraad van Middelburg af te zien van deze pilot en om eerst een goed beleidskader te ontwikkelen. 

 

Foto: Zonnepark, (PxHere).


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.