Nieuwsbericht

Bezwaarcommissie Katwijk volgt bezwaren Heemschut tegen sloop barakken Valkenburg

De bezwaren van Heemschut tegen de sloop van 14 barakken uit de Tweede Wereldoorlog zijn voor het grootste gedeelte door de bezwaarcommissie van de gemeente Katwijk gevolgd. Heemschut is tevreden met dit resultaat en wacht het nieuwe besluit van de gemeente af.

De bezwaarcommissie oordeelt in haar advies dat de motivering in de sloopvergunning op veel punten onvoldoende is. Dat betekent dat de vergunning niet zo in stand kan blijven.

De kern van het advies is dat het College van B&W onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat de vastgestelde optie van sloop i.v.m. de waterwinning de enig mogelijke is. De gemeente heeft namelijk geen andere opties onderzocht. Ook benadrukt de bezwaarcommissie dat het ensemble van de barakken als uitgangspunt moet worden genomen.

Zie ook:
Heemschut trekt verzoek voorlopige voorziening barakken Valkenburg in

De bezwaarcommissie stelt dat "naast het belang van de winning ook het belang van de monumenten een zwaarwegend belang" is en mist de overtuiging "dat sloop van de 14 barakken de enige mogelijkheid is om te voorzien in deze zwaarwegende belangen".

Over de ensemblewaarde is de commissie duidelijk: "De ensemblewaarde zal maatstaf moeten zijn bij de beoordeling van aanvragen om vergunningen. Bij sloop mag niet voorbij gegaan worden aan de cruciale ensemblewaarde" en constateert eenvoudigweg: "De ensemblewaarde is niet genoemd in de motivatie van het besluit."


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.