Nieuwsbericht

Heemschut trekt verzoek voorlopige voorziening barakken Valkenburg in

Sloop van de barakken van het voormalige vliegveld Valkenburg is voorlopig nog niet aan de orde. Heemschut trekt daarom het verzoek voor een voorlopige voorziening in overleg met de rechtbank in. De commissie Zuid-Holland blijft zich wel in de lopende bezwaarprocedure bij de gemeente Katwijk verzetten tegen de voorgenomen sloop.

eemschut heeft bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning die de gemeente Katwijk aan waterleidingbedrijf Dunea NV heeft afgegeven voor het aanleggen van een nieuwe waterwinning, de kap van 340 bomen en de sloop van veertien gemeentelijk monumenten. Dunea wil van het Mientpark een landschapspark maken, waarin geen plaats is voor het door de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen de duinrand aangelegde camouflagedorp. Alle te slopen barakken zijn gemeentelijk monument en maken onderdeel uit van een cultuurhistorisch belangrijk ensemble dat als Heimatschutzarchitektur in de stijl van de Stuttgarter Schule is gebouwd. Dunea voert aan dat de waterwinning een dwingende reden van openbaar belang is waarvoor de veertien historische gebouwen moeten wijken. De gemeente Katwijk volgt Dunea hierin.

Heemschut is primair van oordeel dat de gemeente Katwijk op basis van haar eigen erfgoedverordening niet bevoegd is het cultuurhistorisch belang van de monumenten te wegen tegen de door Dunea ingebrachte belangen. Voor Heemschut is het evident dat het belang van de monumentenzorg zich verzet tegen de sloop van de veertien gemeentelijk monumenten. Dunea NV heeft onvoldoende ingezet op herbestemming en wil van de gebouwen af. Naar het oordeel van Heemschut geeft de gemeente in de omgevingsvergunning onvoldoende argumenten om de sloop te rechtvaardigen. Dit klemt te meer omdat uit onderliggende stukken niet primair de waterwinning, maar het voorzien in de recreatiebehoefte met de aanleg van een landschapspark als belangrijkste argument naar voren komt.

Heemschut maakte kort geleden bekend dit standpunt door de rechter te laten toetsen. Daarbij vroegen de erfgoedbeschermers ook een zogeheten voorlopige voorziening aan waardoor er nog niks gedaan kon worden. De rechtbank liet daarop weten dat er vanwege de aanvraag van andere vergunningen er voorlopig nog geen sprake is van sloop. Heemschut heeft daarop het verzoek voor de voorlopige voorziening ingetrokken. Uiteraard volgt de commissie Zuid-Holland de procedure op de voet, en wacht zij de bodemprocedure af.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.