Nieuwsbericht

Brandbrief NIOD, museumdirecteuren, historici en schrijvers tegen sloop ‘muur van Mussert’

Meer dan vijfentwintig vooraanstaande schrijvers, historici, kunsthistorici en hoogleraren op het gebied van de Tweede Wereldoorlog, waaronder de directeuren van het NIOD en het Rijksmuseum, hebben vandaag een brandbrief naar de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestuurd met het dringende verzoek de zogenaamde ‘muur van Mussert’ met spoed als rijksmonument aan te wijzen.

De muur van Mussert, een monumentaal bakstenen gebouw, werd door de NSB in 1936 gebouwd op de Goudsberg te Lunteren en was tot in de Tweede Wereldoorlog het toneel van de massabijeenkomsten van de Nationaal-Socialistische beweging.

De ‘muur van Mussert’ is in Nederland volstrekt uniek en de herinnering aan een donkere tijd die nadrukkelijk deel uit maakt van onze geschiedenis.

De eigenaar van het terrein waarop de muur staat, heeft eerder deze maand aangekondigd de muur te willen slopen. Het starten van een aanwijzingsprocedure als rijksmonument door de minister, zal sloop op korte termijn kunnen verhinderen.

De directeur van het NIOD Frank van Vree - en zijn twee voorgangers, de hoofddirecteur van het Rijksmuseum, Taco Dibbits – en zijn voorganger Henk van Os, directeur Sjarel Ex van Museum Boijmans van Beuningen; de schrijvers Armando, Geert Mak, Nelleke Noordervliet en Jan Siebelink; de publicisten Maarten van Rossem en Herman Pleij en twintig andere prominenten uit de wereld van kunst, cultuur en wetenschap, vragen minister Van Engelshoven met klem nog deze week een beslissing te nemen om de sloopdreiging af te wenden.

Een afschrift van de brief is woensdag naar de leden van de Tweede Kamer gestuurd.

Heemschut benadrukte al eerder het belang van het behouden van de Muur en ondersteunt de actie van harte. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.