Actueel | 2017-11

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Brandbrief NIOD, museumdirecteuren, historici en schrijvers tegen sloop ‘muur van Mussert’

Meer dan vijfentwintig vooraanstaande schrijvers, historici, kunsthistorici en hoogleraren op het gebied van de Tweede Wereldoorlog, waaronder de directeuren van het NIOD en het Rijksmuseum, hebben vandaag een brandbrief naar de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestuurd met het dringende verzoek de zogenaamde ‘muur van Mussert’ met spoed als rijksmonument aan te wijzen. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2021 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.