Nieuwsbericht

Brink 70: Heemschut kiest voor plan Museum, museumwinkel, horeca en appartementen

Heemschut Overijssel heeft een keuze gemaakt uit de vier plannen, die de gemeente Deventer op 5 juli heeft gepresenteerd voor de invulling van het oude bibliotheekgebouw. Volgens Heemschut doet het plan voor museum, museumwinkel en horeca met daarboven appartementen volledig recht aan de waardering Deventer binnenstad behorend bij het beleidsadvies cultuurhistorie Deventer-Binnenstad dat de gemeente Deventer in 2012 liet opstellen door SteenhuisMeurs.

Volgens deze waardering is Brink 70 van architect W.P.C. Knuttel een ‘drager’. Dit is een waardevol object, dat (naast Brink 69 als rijksmonument) het beeld, de structuur en het verhaal van het gebied versterkt. Heemschut omarmt de waardering en vindt dat in het plan de naoorlogse architectuur van met name het hoekpand goed blijft aansluiten bij de binnenstedelijke structuur. Heemschut vindt wel dat integratie van de naoorlogse kunst in het plan moet plaatsvinden, w.o. het schervenmozaïek van Daan Weijl , nu nog zichtbaar aan de Kleine Overstraat.

Verder spreekt Heemschut Overijssel de volgende elementen in het plan zeer aan:
• Herstel van het monumentale pand Brink 69
• Opwaardering van de entree Kleine Overstraat door nieuwe bebouwing achter het hoekpand, die past in de percelering van de bestaande panden
• De poort in de nieuwe bebouwing, die toegang geeft tot de groene binnenplaats
• Verruiming van de museale ruimte in Deventer

Heemschut hoopt daarom dat de gemeente Deventer voor dit plan zal kiezen


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.