Nieuwsbericht

College Enschede wijst in haar besluit op bezwaar het verzoek tot aanwijzing van 12 wederopbouwmonumenten af

Heemschut Overijssel en Stichting Cuypersgenootschap zijn teleurgesteld in het besluit van het college van Enschede en beraden zich op vervolgstappen.

Besluit op bezwaar 

Het college van B&W van de gemeente Enschede hebben in hun besluit op bezwaar het verzoek van Stichting het Cuypersgenootschap en Heemschut Overijssel om 12 panden uit de wederopbouwperiode aan te wijzen afgewezen. Ze vinden de aanwijzing voor de eigenaren te veel een belemmering en voeren aan dat er ook geen financiële tegemoetkoming voor de eigenaren inzit. De bezwarencommissie was het grotendeels eens met het college maar vond ook dat er een motiveringsgebrek aan het besluit kleefde.

Erkenning voor wederopbouwerfgoed

Heemschut en Cuypersgenootschap willen juist erkenning voor het erfgoed uit de wederopbouwperiode. De genoemde panden zijn, zoals door het Oversticht is aangetoond, zeer waardevolle voorbeelden van naoorlogs erfgoed. Uit de opgestelde redengevende omschrijvingen van de panden blijkt dat alle panden vanwege hun architectuurhistorische en/of cultuurhistorische waarden monumentwaardig zijn. Bescherming van de panden als gemeentelijk monument is noodzakelijk om een toekomstige verminking of sloop te kunnen voorkomen. Gezien het feit dat een aantal van deze panden een onzekere toekomst kent is dat geen overbodige luxe.

Ook het college en de gemeenteraad van de gemeente Enschede zelf wilden eerder nog overgaan tot aanwijzing. De gemeente was zelf met de procedure begonnen, maar haakte om verschillende redenen toch af. 

 

 

 Heemschut dossier wederopbouwerfgoed Enschede

 

Besluit college Enschede tot afwijzing aanwijzing monumentenstatus d.d. 11 juli 2016


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.