Nieuwsbericht

Crowdfunding voor eerherstel van een naoorlogs kunstwerk te Enkhuizen

In 2018 heeft de Werkgroep Monumentale Kunst de gemeente Enkhuizen schriftelijk verzocht om in te zetten op behoud van een kunstwerk van Herman Diederik Janzen aan de gevel van de te slopen voormalige technische school aan de Kuipersdijk 13 te Enkhuizen. Medio 2018 is het beeld vervolgens in overleg tussen de school, Heemschut en Oud Enkhuizen gedemonteerd. De Werkgroep Monumentale Kunst hoopt met uw steun de restauratie van dit kunstwerk te kunnen bekostigen.

Het kunstwerk is een prachtig voorbeeld van een naoorlogs metaalreliëf. Deze techniek werd na de oorlog vaker toegepast. Het werk valt op daar zorgvuldige detaillering en de voor de wederopbouw zo kenmerkende vormentaal en optimistische uitstraling. Het kunstwerk is van de hand van de Amsterdamse beeldhouwer Herman Diederik Janzen. Janzen heeft net als veel prominente tijdgenoten zijn opleiding genoten aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Naast beeldhouwer was hij ook medailleur. Zowel als beeldhouwer als medailleur heeft Janzen veel belangrijke opdrachten gekregen. Zijn beelden zijn op diverse plekken in Nederland te vinden.

Voor Enkhuizen heeft het metaalreliëf een duidelijke kunsthistorische waarde. Vergelijkbare kunstwerken zijn in de gemeente ook niet aanwijsbaar.

De bedoeling is dat het metaalreliëf van Herman Janzen na een grondige restauratie een plek krijgt aan de gevel van de Enkhuizer Zeevaartschool. Voor deze restauratie is nog een bedrag van ruim 4000 euro nodig. Wij hopen dat deze actie op uw steun kan rekenen. Donaties kunnen worden overmaakt naar bankrekening NL 78 RABO 0104 0681 08 t. n. v. de Vereniging Oud Enkhuizen.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2021 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.