Nieuwsbericht

Crowdfunding voor herstel van uniek glaskunstwerk uit Usquert

De Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert en de Werkgroep Monumentale Kunst van de Erfgoedvereniging Heemschut (WMK) spannen zich al enige tijd in voor behoud en herstel van een uniek stukje Usquerts erfgoed. Het betreft een al jaren opgeslagen glaskunstwerk van de befaamde Ploegkunstenaar Jan van der Zee. Er is nu een kans om dit kunstwerk te restaureren en herplaatsen. Om dit mogelijk te maken is uw bijdrage hard nodig.

Kunstenaar Jan van der Zee heeft het werk in 1973 gemaakt voor kleuterschool de Hummelhörn te Usquert. Jan van der Zee heeft in overleg met de opdrachtgever gekozen voor een voor de kinderen toegankelijk kunstwerk. We zien landschappen en dieren. De landschappen en dieren zijn zowel herkenbaar en dichtbij (bijvoorbeeld zwanen, de polder en de Eemshaven) als ver weg (Afrika, edelhert, giraf). Het kleurrijke kunstwerk toont de wereld, waar de jonge kinderen steeds meer grip op krijgen tijdens hun schooltijd.

Jan van der Zee (1898 – 1988) is opgeleid aan de Academie Minerva in Groningen en heeft zijn hele verdere leven gewoond en gewerkt in deze stad. Zijn werk is opgenomen in de collectie van diverse vooraanstaande musea in Nederland. In de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog realiseerde hij een groot aantal monumentale werken van onder andere keramiek en glas in bijvoorbeeld Delfzijl, Uithuizen, Warffum en Groningen.

De Hummelhörn is jaren geleden gesloopt. Bij de sloop is het kunstwerk gered en opgeslagen op de gemeentewerf. Dorpsbelangen en de WMK zouden het werk nu graag een nieuwe toekomst geven. In overleg met onder andere de gemeente en het schoolbestuur is een plan gemaakt om het werk na restauratie in de nieuwe OBS Usquert, Burgemeester Geerlingstraat 2 te herplaatsen. Zo blijft cultureel erfgoed van Usquert behouden en kan een nieuwe generatie kinderen van dit bijzondere kunstwerk genieten.

Om de restauratie en herplaatsing mogelijk te maken is een totaalbedrag nodig van € 21.175,--. Verschillende partijen, zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds, de gemeente Het Hogeland, de Rabobank en het Scholten-Kammingafonds hebben reeds een forse bijdrage gedaan. Nu is nog de laatste € 3500,-- nodig om eind dit jaar met de restauratie te kunnen starten.

Uw bijdrage om dit project mogelijk te maken is meer dan welkom. U kunt uw donatie overmaken naar het rekeningnummer van de Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert: NL48 RABO 0363641521 ovv herstel glaskunstwerk en uw naam met adres. Uiteraard nodigen we alle donateurs in 2023 uit voor de feestelijke onthulling van het kunstwerk.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.