Nieuwsbericht

Deel panden Schoutenwerf Muiden monument

Een deel van de panden op de Schoutenwerf in Muiden wordt door de gemeente Gooise Meren wordt beschermd als gemeentelijk monument. Dit na een verzoek van Heemschut's commissie Noord-Holland. Toch is Heemschut kritisch op de beslissing, want een ander deel van de panden wordt niet beschermd en daarmee is de weg vrij voor sloop van dit unieke stukje industriƫle erfgoed.

De ijzerwerkloods, timmerwerkplaats, draaierij en delen van de hellingbaan op de Schoutenwerf in Muiden worden geen gemeentelijk monument, zoals Heemschut wel had gevraagd. 

De voormalige directeurswoning, het poortgebouw annex kantoor en de muur aan de Hellingstraat worden dat wel. 

Schoutenwerf
De Schoutenwerf is een dominant onderdeel in het centrum van Muiden. De oude werf vormt een herinnering aan de belangrijke havenfunctie van Muiden. Er wordt al jaren gesproken over herontwikkeling, waarbij recent de plannen in een stroomversnelling terecht zijn gekomen.

Wie in het centrum van Muiden op de Groote Zeesluis staat en in de richting van het IJmeer kijkt, ziet direct de identiteit van Muiden als havenstad. Wij vragen de gemeente daar met de grootst mogelijke zorg mee om te springen.

In de nieuwbouwplannen die Heemschut heeft mogen zien op de Schoutenwerf wordt daar echter te weinig rekening mee gehouden. Het geldende bestemmingsplan is aangenomen door de gemeenteraad van Muiden in 2010, het dieptepunt van de economische crisis. Dat maakt dat dit bestemmingsplan veel ruimte biedt aan ontwikkeling en ook veel ruimte biedt aan mogelijke vernietiging van historische waarden. Nu we acht jaar later zijn, zijn er genoeg redenen om delen van het bestemmingsplan anders te bekijken. Wij menen dat met een bescherming van enkele gebouwen en objecten de identiteit van Schoutenwerf behouden kan blijven.

Blij, maar ook teleurgesteld
Heemschut is blij dat de cultuurhistorische waarden van de werf door de gemeente Gooise Meren wordt onderkend, maar we vinden het jammer dat juist het belangrijkste deel van de industriële werf niet wordt beschermd met de monumentenstatus. 

De commissie Noord-Holland bekijkt of er bezwaar gaat worden aangetekend tegen de beslissing van de gemeente. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.