Nieuwsbericht

Discussie heeft BATO-fabriek in Enschede niet kunnen redden

De discussie over de cultuurhistorische betekenis van de voormalige BATO-fabriek in Enschede heeft sloop niet kunnen voorkomen. Het woningbouwproject Operahof is begonnen.

 De sloopkogel zelf laat nog even op zich wachten. De ontmanteling van de oude fabriek van de Boeren Arbeiders Textiel Onderneming (BATO) is begonnen met de asbestsanering.

Heemschut en andere erfgoedorganisaties hebben vorige week tot het laatste moment met ontwikkelaar en bouwer Nijhuis om de tafel gezeten. Centrale vraag was of waardevolle elementen overeind kunnen blijven in het woningbouwproject. Maar Nijhuis houdt vast aan de plannen zoals die nu op tafel liggen.

Op het BATO-terrein, gelegen in Hogeland Noord tussen Perikweg, Javastraat en Floresstraat, staat nog een groot deel van de voormalige BATO-fabriek. Een fabriek met een bijzondere ontstaansgeschiedenis, de BoerenArbeidersTextielOnderneming en ontworpen door de vermaarde Enschedese architect Van der Woerd. Deze fabriek is nooit heel groot geworden en de productie is relatief vroeg beëindigd in 1956.

Op dat moment komt Opera Forum naar Enschede, heeft huisvesting nodig en de koppeling met het net vrijgekomen BATO complex wordt gelegd. Om deze redenen is het complex uitermate goed bewaard gebleven, inclusief veel van de originele staalconstructie en shedkappen. Beleidsuitgangspunt van de gemeente Enschede is dat waardevolle historische structuren en bijzondere elementen worden meegenomen bij de herontwikkeling van een terrein. Bij de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het BATO-terrein is dit volledig losgelaten. Weliswaar is de locatie eigendom van de NRO, maar de gemeente heeft de randvoorwaarden voor de herontwikkeling opgesteld.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.