Actueel | BATO

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Zorgen om BATO-complex Enschede

Drie organisaties die zich bezighouden met de historie van de stad en behoud van het cultureel erfgoed slaan daarover alarm. In een brief aan het gemeentebestuur doen zij het verzoek om deze vernietiging van erfgoed te voorkomen en een plan te laten ontwikkelen dat stedenbouwkundig past en waarin de waardevolle historie zo goed mogelijk in het plan geïntegreerd wordt. De planologische procedure moet immers nog opgestart worden. De brief is ondertekend door de Stichting Historische Sociëteit Enschede - Lonneker (SHSEL), Erfgoedvereniging Heemschut en de stichting Cuypersgenootschap. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.