Nieuwsbericht

Doneer en help mee deze Hilversumse wandschildering te restaureren!

In de vroegere aula van de R.K. Vak- en Huishoudschool voor Meisjes aan de Eemnesserweg in Hilversum bevindt zich een wandschildering van Pieter van Velzen uit de periode van de wederopbouw. Het gebouw heeft lange tijd als Theater Achterom gefunctioneerd en is recent door de gemeente verkocht. Begin 2021 is begonnen met de renovatie en herbestemming. Het pand krijgt o.a. een bedrijfsfunctie en zal ook gebruikt gaan worden voor buurtactiviteiten en onderwijsactiviteiten. Er is een plan voor restauratie van het werk, maar daar is nog wel geld voor nodig!

Een belangrijk kenmerk van de wederopbouwperiode is de samenwerking tussen opdrachtgevers, architecten en beeldend kunstenaars. Het ideaal is om kunst op een laagdrempelige manier bij de mensen te brengen. Moderne kunst is in de wederopbouwperiode niet meer alleen in het museum te zien, maar overal in de leefomgeving van mensen.
 
In Hilversum is het werk van Pieter van Velzen (1911-1990) op een aantal plekken aanwezig. Het meest zichtbaar in het straatbeeld is het tegelmozaïek dat hij samen met Jan Oosterman heeft gemaakt voor de voorgevel van de Pniëlkerk aan de Van Ghentlaan. De kunstenaar behoort in de regio tot de belangrijke monumentale kunstenaars van de periode. Voor de locatie aan de Eemnesserweg heeft hij een wandschildering gerealiseerd in een toegankelijke vormentaal, die begrijpelijk moest zijn voor de kinderen. Het werk bevat o.a. verwijzingen naar het leven in een moderne stad. Voor Hilversum heeft het werk een zeer grote kunst- en cultuurhistorische waarde.
 
Na decennia van verwaarlozing is het kunstwerk in matige conditie. Nu het pand gerenoveerd wordt, is er een unieke kans om het werk in oude glorie te herstellen. De Werkgroep Monumentale Kunst van Heemschut trekt samen met de gemeente en de eigenaar op om dit doel te realiseren. Er ligt inmiddels een plan van aanpak van een erkend restaurator. De gemeente, de eigenaar en het Rabofonds dragen bij. Wij zoeken nu nog naar de laatste 2000 euro.
 

Twee derde van het benodigde bedrag is al toegezegd. De eigenaar van het pand aan de Eemnesserweg neemt 30% van de kosten voor zijn rekening. De gemeente Hilversum draagt 30% bij. Ook het Rabofonds legt geld op tafel. Er rest een tekort van € 2000. Om dat tekort weg te werken is Norman begonnen met een crowdfundactie.

Wij steunen die actie. Als u mee wilt werken aan het behoud van het werk van Pieter van Velzen, stort dan uw bijdrage op rekening NL77 RABO 0146253426 t.n.v. Heemschut, o.v.v. Achterom.  


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.