Nieuwsbericht

Donkere wolken pakken zich samen boven Jericho

Corporatie De Alliantie koerst doelbewust aan op sloop-nieuwbouw van Jericho (1951) in Amersfoort, een rustiek aan de Eem gelegen sociale-woningbouwwijk. Daan Zuiderhoek, toenmalig stadsarchitect van Amersfoort, ontwierp de wijk in een periode van grote materiaalschaarste, vlak na de oorlog.

Jericho is zorgvuldig vormgegeven, eenvoudig gedetailleerd en nog altijd zeer geliefd. De dreigende sloop is schrijnend. De Alliantie kondigde aanvankelijk renovatie en verduurzaming aan, zoals eerder de tegenovergelegen wijk Jeruzalem te beurt viel. Kees Kwadijk en Johanna van der Werff van de Werkgroep Sociale Woningbouw pleitten onlangs bij De Alliantie voor alternatieven voor sloop. Al eerder bepleitten de Amersfoortse stedenbouwkundige en Zuiderhoek-kenner Johan Galjaard en Van der Werff bij de gemeente Amersfoort een beschermde status voor Jericho, mede gezien de onlosmakelijke band tussen Jericho en Jeruzalem.

Dat de gemeente hiervoor niet open staat, gaf De Alliantie munitie om de sloop door te zetten. Volgens de corporatie is renovatie en verduurzaming van de bestaande wijk te duur. Een doelredenering, gedreven door de initiële wens om te slopen. Renovatie en verduurzaming bedragen doorgaans 50-70% van de kosten van sloop en nieuwbouw. Bij zo'n beslissing zou de milieubelasting van sloop-nieuwbouw en het verlies aan sociale structuur sterker moeten wegen.

Met behoud - van desnoods een deel - van Jericho is ook een verdichtingsslag mogelijk, eveneens een onderliggende wens van De Alliantie. Het argument van de corporatie dat woonwensen zijn veranderd, is hol: woonwensen veranderen gemiddeld om de tien jaar. De strijd is nog niet gestreden. Bewoners en betrokkenen blijven zich verzetten.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.