Nieuwsbericht

Download hier onze nieuwe brochure over Monumentale Kunst

Wat is Monumentale Kunst? Wat kenmerkt dit typische vorm van kunst? Wat maakt het bijzonder en wat kunnen we er mee in een tijd waarin de gebouwen waar de kunst deel van uitmaakt soms worden gesloopt of soms zodanig worden aangepakt dat de kunst onder druk komt te staan. Heemschut heeft daarom de brochure Monumentale Kunst uitgebracht.

Sinds 2014 zet de Werkgroep Monumentale Kunst (WMK) van Heemschut zich in om expertise en ondersteuning te bieden bij de redding, conservering en herplaatsing van architectuurgebonden en monumentale kunst uit de wederopbouwperiode. Deze kunstwerken, die vanwege hun forse formaat ‘monumentaal’ genoemd worden, zijn nagelvast in en tegen gebouwen aangebracht. Dat kunnen mozaïeken, muurschilderingen, glas-in-lood- of glas-in-betonramen, glasappliqué, sgraffiti en reliëfs van verschillende materialen zijn.

Helaas worden deze bijzondere kunstwerken regelmatig bedreigd doordat gebouwen waartegen of waarin ze zijn aangebracht worden gesloopt. De WMK spant zich in dit type kunstwerken te redden onder andere via herplaatsing wanneer behoud in situ niet mogelijk is. De werkgroep bestaat uit enthousiaste liefhebbers en professionals die zich actief inzetten voor behoud van dit type kunst in Nederland.

Download hier onze nieuwe brochure Monumentale Kunst


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.