Actueel | 2023-05

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Download hier onze nieuwe brochure over Monumentale Kunst

Wat is Monumentale Kunst? Wat kenmerkt dit typische vorm van kunst? Wat maakt het bijzonder en wat kunnen we er mee in een tijd waarin de gebouwen waar de kunst deel van uitmaakt soms worden gesloopt of soms zodanig worden aangepakt dat de kunst onder druk komt te staan. Heemschut heeft daarom de brochure Monumentale Kunst uitgebracht. lees verder

Verwoest Middelburg haar eigen oorlogsgeschiedenis?

Gaan alle waardevolle Briƫtwoningen in Middelburg tegen de vlakte? In een laatste poging ten minste een deel van deze unieke huizen uit de oorlog te behouden, heeft Heemschut aan de gemeente Middelburg voorgesteld er een ( nader te bepelen) aantal voor sloop te behoeden door verkoop aan BV Monumentenbeheer Middelburg. Deze ontleent juist haar bestaansrecht aan de aanpak van complexe problemen die spelen bij belangrijke cultuurhistorische zaken. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.