Nieuwsbericht

Elektriciteitscentrale Harculo- Zwolle: Erfgoedorganisaties pleiten voor deugdelijke aanwijzingsprocedure én wijzen op de feiten van nu!

Erfgoedvereniging Heemschut en de Stichting Cuypersgenootschap hebben bij B&W van Zwolle bezwaar aangetekend tegen het afwijzen van de aanvraag van de gemeentelijke monumentenstatus IJsselcentrale Harculo.

Erfgoedvereniging Heemschut en de Stichting Cuypersgenootschap hebben bij B&W van Zwolle bezwaar aangetekend tegen het afwijzen van de aanvraag van de gemeentelijke monumentenstatus IJsselcentrale Harculo.

Na het pro-forma bezwaar op 23 december 2016 volgt op 11 januari 2017 de motivatie van beide erfgoedorganisaties. Het verzoek tot aanwijzing (d.d. 17 mei 2016) betreft bescherming van het hoofdgebouw met bijgebouwen, kantoren, werkplaatsen en havens van de Elektriciteitscentrale Harculo in Zwolle.

Volgens de erfgoedorganisaties ontbreekt een geldige motivatie van het besluit. Het al of niet toekennen van een monumentenstatus moet voortkomen uit een deugdelijk onderzoek en een gefundeerde belangenafweging.

  1. De gemeente grijpt terug op de afweging die in 2013 is gemaakt. Van een evenwichtige belangenafweging indertijd is geen sprake geweest, omdat alleen de eigenaar is gehoord. Het participatieproces is onvolledig geweest. B&W heeft het eigenbelang van de eigenaar boven het algemeen belang van behoud van monumenten van andere belanghebbenden (bevolking, de monumentencommissie en de erfgoedorganisaties) gesteld.
  2. Na het advies van deze monumentencommissie in 2012 is er door de commissie op 20 oktober 2016 opnieuw een advies uitgebracht. De cultuurhistorische waarde ligt in 2016 zoveel hoger. De waardering voor wederopbouwarchitectuur ligt landelijk gezien hoger. Maar dat geldt juist ook voor dit Zwolse bedrijf, vanwege de historie en het belang van deze grootschalige energievoorzieningen en de totstandkoming van het complex via Marshallhulp.
  3. De gemeente heeft zonder deskundig tegenadvies het besluit van de monumentencommissie naast zich neergelegd. Als de gemeente besluit af te wijken van het advies van de eigen monumentencommissie is een onafhankelijk tegenadvies noodzakelijk. De gemeente Zwolle lijkt blind te varen op de motivering van Engie uit 2013 in plaats van de relevante feiten over de af te wegen belangen te verzamelen.
  4. De argumenten van Engie uit 2013 gelden niet meer. Het complex zou toen een mogelijkheid moeten bieden voor grootschalige elektriciteitsopwekking in de vorm van een gascentrale met een hoog rendement. Een dergelijke centrale heeft een omvang dat deze volgens de informatie van Engie niet in gebouwen van de huidige centrale past. Dit wordt nog steeds als argument gebruikt . 

Erfgoedvereniging Heemschut en de Stichting Cuypersgenootschap pleiten voor een deugdelijke procedure én een zorgvuldige belangenafweging. Een onafhankelijke analyse zal tot een heel ander besluit leiden.

 

Film over geschiedenis Harculocentrale

Onderzoek Het Oversticht, (2012) 

Gronden voor bezwaar Heemschut Overijssel en Stichting Het Cuypersgenootschap, d.d. 11 januari 2017

 

Heemschut dossier Harculo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie/ Niet voor publicatie

Voor meer informatie en/of een interview kunt u zich wenden tot Erfgoedvereniging Heemschut. Op www.heemschut.nl/nieuws/actueel  kunt u terecht voor persberichten, beeldmateriaal en een overzicht van bedreigd erfgoed waarvoor Heemschut momenteel actievoert.

Voor meer infomatie:
HeemschutOverijssel/Cuypersgenootschap
Tiem van Dalfsen
E tvdalfsen@hotmail.com
T 06-23698970

 

 

 

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.