Nieuwsbericht

Erfgoedbehoud: de Omgevingswet werpt zijn schaduw vooruit

Heemschut en AWN, Nederlandse Archeologievereniging werken al langer samen rond het thema Erfgoed en Omgevingswet. Er is nu een divers aanbod om vrijwilligersorganisaties beter toe te rusten als het gaat om erfgoedbehoud onder de Omgevingswet.

Na diverse keren uitstel lijkt de Omgevingswet – die alles gaat regelen wat met de fysieke omgeving te maken heeft – nu echt op 1 januari 2023 in werking te treden. De wet werpt zijn schaduw vooruit. De eerste stap binnen de wet is het vaststellen van een Omgevingsvisie. Dat gebeurt in iedere gemeente. Sommige gemeenten hebben hun Omgevingsvisie al klaar; anderen moeten nog beginnen of zijn er mee bezig. Als erfgoed in de Omgevingsvisie niet goed is verankerd is er voor het erfgoedbehoud jarenlang een enorm probleem. Er vroeg bij zijn is dus allesbepalend.

De Omgevingswet legt veel nadruk op ‘participatie van de gebruikers’. Als het om gebruikers gaat ziet de wet een inwoner en een projectontwikkelaar als gelijken. De praktijk wijst natuurlijk anders uit. Hoe participatie van eenieder vorm krijgt schrijft de wet nadrukkelijk niet voor. Dat wordt overgelaten aan de gemeenten. Benut dus het feit dat er participatie móet zijn. Denk en praat mee met de gemeente. Wacht niet op een uitnodiging maar neem zelf het initiatief.

Voor iedere erfgoedorganisatie betekent de Omgevingswet dus dat er veel meer vooruit gedacht en gehandeld moeten worden. Bekijk het aanbod van Heemschut en AWN voor ondersteuning hierbij en waar iedere erfgoedvrijwilliger gebruik van kan maken: de Omgevingswet en erfgoed.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.