Nieuwsbericht

Erfgoedorganisaties vragen gemeentebestuur te gaan voor behoud Briëtwoningen

Erfgoedvereniging Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap vragen de gemeenteraad van Middelburg alles in het werk te stellen om de bijzondere Briëtwoningen te behouden. Eigenaar Woongoed Middelburg wil de meeste van de 148 karakteristieke huizen in de wijk Het Zand slopen.

In brieven naar het gemeentebestuur dringen Heemschut en het Cuypersgenootschap aan op het behoud van de woningen. Daarbij worden de raadsleden opgeroepen om alle mogelijkheden te gebruiken om de wijk te behouden. De erfgoedorganisaties: “Wij vinden een helder signaal vanuit het gemeentebestuur heel belangrijk.”

 De erfgoedbeschermers wijzen er op dat in er in “Middelburg Monumentenstad” een gat  valt in het verhaal van de naoorlogse Wederopbouw als de huizen worden gesloopt. Voor huurwoningen voor arbeiders zou de binnenstad bij herbouw immers geen ruimte meer bieden.  Sloop van deze wijk zien we als een amputatie van de materiële getuigenis daarvan. Belangrijke (steden)bouwkunst voor arbeiders is niet minder representatief voor de Wederopbouwperiode dan markante openbare gebouwen.

Ook stedenbouwkundig is het een bijzondere wijk door de wijze waarop stratenplan, geleding van- en kleurgebruik in- de dwarsstraatjes, de verschijningvorm en detaillering  van gevels en kappen zijn vormgegeven. Kenmerkend zijn ook de grote tuinen die arbeiders in staat moesten stellen voor een belangrijk deel in de eigen voedselvoorziening te voorzien. In deze tijd zou uit kostenoverwegingen een dergelijk bouwplan niet meer denkbaar zijn. Alleen al daarom verdient deze karakteristieke wijk het om te worden behouden door hoogwaardige renovatie.

Het gemeentebestuur zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om het kostenverschil tussen sloop en renovatie te verkleinen of om de woningen aan te wijzen als gemeentelijk monument. Omdat laatste heeft het Cuypersgenootschap verzocht.  De brieven met de oproepen zijn deze week verzonden aan het college van B en W.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.