Nieuwsbericht

Ernstige zorgen over sloopplannen Patijndorp, Zeist

Erfgoedvereniging Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap maken zich ernstig zorgen over de plannen tot sloop van (delen) van het beeldbepalende Patijndorp in Zeist door eigenaar Woongoed. De erfgoedorganisaties hebben een brandbrief naar de gemeente Zeist gestuurd. De huizen zijn beschermd als monument en de erfgoedbeschermers dringen er op aan de monumentenstatus voor dit unieke complex te behouden.

Op dit moment ontwikkelt eigenaar Woongoed plannen tot sloop van (delen van) deze bijzondere buurt. Hoewel er nog geen formele procedures lopen vinden wij het van groot belang om onze zorgen uit te spreken en met betrokken partijen in overleg te komen over het behoud van dit erfgoed, aldus Heemschut en het Cuypersgenootschap in de brief. 

De te slopen adressen liggen aan de Panweg, Burg. Patijnlaan en de Dijnselweg. Het betreft het Woningbouwcomplex
Patijndorp, gebouwd naar ontwerp J.M. Paap in 1920-1921. De betreffende woningen zijn een voor Zeist beeldbepalend vroeg voorbeeld van sociale woningbouw in een tuinstedelijke setting. De wijk bestaat uit maar liefst zes verschillende types huizen. In vergelijking met sociale woningbouw elders in Nederland heeft de buurt, naar goede Zeister traditie, een zeer chique uitstraling.

Woongoed overweegt sloop omdat er sprake is van bouwkundige gebreken. Ook bestaat er de wens om te verduurzamen. 

Heemschut en het Cuypersgenootschap dringen bij de gemeente aan op handhaving van de monumentenstatus en een onafhankelijk bouwkundig onderzoek naar de staat van de huizen. 

Brief naar de gemeente Zeist over sloopplannen Patijndorp


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.