Actueel | Panweg

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Ernstige zorgen over sloopplannen Patijndorp, Zeist

Erfgoedvereniging Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap maken zich ernstig zorgen over de plannen tot sloop van (delen) van het beeldbepalende Patijndorp in Zeist door eigenaar Woongoed. De erfgoedorganisaties hebben een brandbrief naar de gemeente Zeist gestuurd. De huizen zijn beschermd als monument en de erfgoedbeschermers dringen er op aan de monumentenstatus voor dit unieke complex te behouden. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.