Nieuwsbericht

FIM visiedocument overhandigd aan nieuwe minister

Op het Nationaal Monumentencongres in Leeuwarden heeft de erfgoedsector voor het eerst kennis gemaakt met de nieuwe bewindspersoon van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven. FIM-bestuurslid en Heemschutdirecteur Karel Loeff maakte van de gelegenheid gebruik om de minister ons visiedocument "Erfgoed in transitie" te overhandigen.

Minister van Engelshoven gaf aan groot belang te hechten aan de eigen kernwaarde van cultuur en er naar uit te kijken om in gezamenlijkheid met de sector de herziening van het monumentenstelsel in het aankomende jaar verder uit te werken.

Het FIM visiedocument is via deze link te downloaden.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.