Nieuwsbericht

Geef watererfgoed een toekomst!

Stichting WaterHeritage en Heemschut overhandigen Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen, de Erfgoedagenda

Stichting WaterHeritage en Heemschut overhandigen Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen, de Erfgoedagenda over het belang van erfgoed na de waterschapsverkiezingen.

Op maandag 2 maart 2015 a.s. om 11 uur zal Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen (UvW) het eerste exemplaar van de Erfgoedagenda Waterschapsverkiezingen 2015 in ontvangst nemen uit handen van GerhardMark van der Waal, coördinator van Stichting WaterHeritage en Karel Loeff, directeur van Erfgoedvereniging Heemschut. De bijeenkomst vindt plaats op het kantoor van de UvW in Den Haag.

 

Foto: Luc Timmermans

De Erfgoedagenda is een initiatief van de Stichting Waterheritage (www.waterheritage.nl) in samenwerking met Kunsten ’92, erfgoedvereniging Heemschut en enkele andere partijen uit het erfgoedveld (Nationaal Restauratiefonds, Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond en OPEN, de Organisatie van Provinciale Erfgoedhuizen in Nederland).

Het onderwerp erfgoed heeft bij veel waterschappen een plek gekregen. De opstellers zijn van mening dat het erfgoed een verdere structurele borging in de wateropgaven van de waterschappen in de toekomst verdient. In de Erfgoedagenda staat hoe wij als erfgoedsector denken dat waterschappen dit vorm zouden kunnen geven. Door middel van vijf aanbevelingen en met concrete voorbeelden omlijst is de Erfgoedagenda een duidelijke oproep om erfgoed en wateropgaven met elkaar te verbinden.

Peter Glas, voorzitter Unie van Waterschappen: “Ons systeem van waterlopen, dijken en polders en de vele waterwerken en gebouwen zijn van grote waarde voor de Nederlandse identiteit. Internationaal kijkt men met bewondering naar ons landschap en hoe wij het hier bestuurlijk en financieel hebben geregeld.”

Doelgroepen van de Erfgoedagenda zijn alle kandidaten van alle partijen op de lijsten van de Waterschapsverkiezingen, de waterschappen  en voorts iedereen die erfgoed in het algemeen en watererfgoed in het bijzonder een warm hart toedragen.
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze agenda neemt u dan contact op met de Stichting WaterHeritage.

Voor het eerst vinden de waterschapsverkiezingen plaats tegelijk met die voor de Provinciale Staten. Wilt u zich oriënteren in de lijsten en kandidaten voor de waterschapsverkiezingen kijk dan op www.kieskompas.nl 

Het staat een ieder vrij de Erfgoedagenda te kopiëren en verder te verspreiden. De Erfgoedagenda is ook te downloaden vanaf de websites van de ondertekenaars.

http://www.waterheritage.nl/assets/flyer-erfgoedagenda-waterschapsverkiezingen.pdf

Noot voor de redactie:

Voor vragen kunt u contact opnemen met Stichting Waterheritage:

Edwin Raap (06-36087820; e.raap@waterheritage.nl),

GerhardMark van der Waal (06-22591575; gm.vanderwaal@waterheritage.nl) of met

Heemschut (Mathijs Witte, 06-41392195, witte@heemschut.nl)

Bijlage


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.