Actueel | belangenbehartiging

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Reactie op AMvB’s Omgevingswet: Heemschut wil ‘Ladder voor behoud van cultureel erfgoed’

Erfgoedvereniging Bond Heemschut heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om te reageren op de préconsultatie AMvB’s Omgevingswet. De Omgevingswet is een kaderwet en beoogt door samenvoeging van de bestaande wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving de besluitvorming in de ruimtelijke ordening sneller, eenvoudiger en beter te laten verlopen. De verdere uitwerking van de regelgeving ter beantwoording aan de doelstellingen van de Omgevingswet is voorzien in vier uitvoeringsbesluiten of Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s). Heemschut heeft haar reactie gericht op het beleidsveld cultureel erfgoed. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.