Nieuwsbericht

Geen extra verdieping op villa Vondelstraat

De extra verdieping op een villa in de Vondelparkbuurt komt er niet. De gemeente Amsterdam heeft de veelbesproken aanvraag geweigerd.

Op 2 oktober jl. heeft de gemeente de omgevingsvergunning voor een forse uitbreiding – het toevoegen van een extra verdieping en het plaatsen van de veel hogere nieuwe kap – van de uit 1881 daterende villa Vondelstraat 87 geweigerd.

Omwonenden hebben bezwaar gemaakt en ook Heemschut heeft in een brief de gemeente verzocht om uiterst terughoudend te zijn in het toestaan van uitbreidingen. Hopelijk betekent de weigering een omslag bij het gemeentebestuur en zal men in het vervolg behoedzaam omgaan met monumentale of beeldbepalende panden, in dit geval orde 3, die deel uitmaken van de stedenbouwkundig en architectonisch zeer waardevolle ruimtelijke structuren aan weerszijden van het Vondelpark.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.