Actueel | 2018-10

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Bijeenkomst voor de particuliere eigenaar

Hoe is het om een monument te bezitten? Welke rechten en plichten brengt dat met zich mee? Tot welke instanties kan men zich wenden voor bijvoorbeeld de financiering van een restauratie? En hoe zit het nu met de afschaffing van de fiscale aftrek? Allemaal vragen waar de Heemschut Academie en het Nationaal Restauratiefonds antwoord op geven tijdens de 'Kennisbijeenkomst voor de Particuliere Eigenaar.' lees verder

Heemschut zoekt Friese topstukken van architectuur na 1965

Binnen de Erfgoedvereniging Heemschut is een werkgroep Post '65 actief. De werkgroep stelt zich ten doel om een inventarisatie, documentatie, waardenstelling en selectie van architectuur na 1965 te ma-ken. Wat zijn de topstukken van dit jonger erfgoed en hoe moet worden voorkomen dat dit onherstelbaar wordt beschadigd? Ook Heemschut Fryslân is vertegenwoordigt in deze werkgroep. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.