Nieuwsbericht

Geknakte Bloemsingel Groningen

In september 2018 ontvingen wij een sloopmelding voor een pand aan de Bloemsingel 8 aan de noordoostrand van het centrum. Op het perceel staan twee villa’s: de oudste (B) dateert uit 1899 en de jongste (A) uit 1910. De villa’s waren ooit onderdeel van de Groninger Gasfabriek gesticht in 1854. De fabriek produceerde lichtgas, een combinatie van waterstof, methaan en koolmonoxide, en een aantal onbrandbare bestanddelen. Met de komst van de gloeilamp raakte het gas in de eerste helft van de 20ste eeuw in onbruik als bron voor verlichting. Wel werd het toen nog gebruikt voor verwarming en koken, tot de komst van het aardgas uit Slochteren. Na de sluiting restte een complex met een zwaar vervuilde grond. Na bodemsanering is het gebied tot leven gewekt met nieuwbouw. Hierbij is niet altijd even zorgvuldig omgesprongen met het aanzicht van de stad en werden ook veel oude panden, vooral langs het Boterdiep, gesloopt.

Nu is villa A aan Bloemsingel 8 met status beeldbepalend aan de beurt en de commissie vroeg zich af of sloop kon worden afgedaan met een melding. Een sloopmelding volstaat als een pand niet in een beschermd stadsgezicht ligt en geen monument is. Maar hoe zit het met een beeldbepalend pand? Het bestemmingsplan bood geen uitsluitsel. Daarom vielen we terug op de Provinciale Omgevingsverordening, die sloop van karakteristieke panden verbiedt. Eerst werd bij de gemeente een handhavingsverzoek ingediend met als doel de sloop via de uitgebreidere procedure van een omgevingsvergunning te laten verlopen. Er was nog geen aanvraag ingediend voor een vervangend bouwwerk. Daarnaast hebben we de provincie om uitleg gevraagd of een sloopverbod ook geldt voor beeldbepalende panden. Het handhavingsverzoek werd afgewezen en het sloopverbod gold niet voor beeldbepalende panden. Het pand is gesloopt. Wel heeft Heemschut Groningen bereikt dat zowel bij de gemeente als bij de provincie hernieuwde aandacht is voor de verplichting van de gemeente om de procedures voor sloop van karakteristieke en beeldbepalende panden in 2019 vast te leggen in het bestemmingsplan.

Wij zijn benieuwd of de plannen voor nieuwbouw op deze plek straks het beeld van het gesloopte pand zullen volgen.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.