Actueel | 2019-02

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Geknakte Bloemsingel Groningen

In september 2018 ontvingen wij een sloopmelding voor een pand aan de Bloemsingel 8 aan de noordoostrand van het centrum. Op het perceel staan twee villa’s: de oudste (B) dateert uit 1899 en de jongste (A) uit 1910. De villa’s waren ooit onderdeel van de Groninger Gasfabriek gesticht in 1854. De fabriek produceerde lichtgas, een combinatie van waterstof, methaan en koolmonoxide, en een aantal onbrandbare bestanddelen. Met de komst van de gloeilamp raakte het gas in de eerste helft van de 20ste eeuw in onbruik als bron voor verlichting. Wel werd het toen nog gebruikt voor verwarming en koken, tot de komst van het aardgas uit Slochteren. Na de sluiting restte een complex met een zwaar vervuilde grond. Na bodemsanering is het gebied tot leven gewekt met nieuwbouw. Hierbij is niet altijd even zorgvuldig omgesprongen met het aanzicht van de stad en werden ook veel oude panden, vooral langs het Boterdiep, gesloopt. lees verder

40 miljoen euro voor erfgoed in leefomgeving van de toekomst

Hoe maak je historische stads- en dorpskernen aardgasvrij en energieneutraal? En hoe ga je om met monumentale woningen in krimpgebieden? Wat kunnen we leren van waterbeheer in het verleden bij hedendaagse wateroverlast? Minister Van Engelshoven trekt € 20 miljoen uit om met behulp van erfgoed oplossingen te zoeken voor dit soort uitdagingen. Gemeentes en provincies verdubbelen dit bedrag tot een totaal van ongeveer € 40 miljoen. Deze week ondertekende de minister met overheden en maatschappelijke organisaties de Erfgoed Deal in Madurodam. lees verder

Geen monumentenstatus voor molen Reudink

De molenromp met bijbehorende bedrijfsgebouwen van Reudink aan de Graaf Ottoweg in Lochem wordt geen gemeentelijk monument. Het Lochemse college van B&W legt een verzoek daartoe van van Erfgoedvereniging Heemschut naast zich neer. De eigenaar mag gaan slopen en de verwachting is dat dit op korte termijn ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Alleen een gesprek tussen de gemeentelijke monumentencoach en de ontwikkelaar van een woningbouwplan op de betrokken locatie kan nog redding brengen voor de molen. lees verder

Heemschut steunt strijd voor behoud militair erfgoed Leusden

Gebieden oostelijk van Zeist en rond Austerlitz zijn al sinds de tijd van Napoleon gebruikt voor militaire doeleinden. De schietbaan op de Leusderheide kreeg in 1925 de eerste gebouwen. Er werd onder andere een wachtlokaal opgetrokken evenals een eenvoudige barak, die qua ontwerp en model later model stond voor de barakken van kamp Amersfoort. Deze zijn gesloopt, maar het wachtlokaal van de schietbaan op de Leusderheide is dit lot bespaard gebleven. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.