Nieuwsbericht

Gemeente Hengelo wijst verzoek monumentenstatus vm. Hofstede MTS af

Heemschut Overijssel en Cuypersgenootschap beraden zich op vervolgstappen.

Sloop MTS

In 2014 verscheen in Tubantia het bericht dat het college van B&W van Hengelo instemt met de sloop van een deel van de voormalige Hofstede MTS aan het Industrieplein in Hengelo. Heemschut en Cuypersgenootschap vonden dit een slechte zaak. Immers, Hengelo dankt zijn identiteit aan twee belangrijke thema’s: het industrieel erfgoed en de bebouwing uit de wederopbouwtijd. De voormalige Hofstede MTS is een waardevol voorbeeld van wederopbouwarchitectuur. Door de ligging aan het Industrieplein vormt het een goede overgang naar het industriële erfgoed in “Hart van Zuid’. Voor de MTS werd een monumentenstatus aangevraagd bij het college van Hengelo. De monumentencommissie had dit in een brief ook al gedaan.

Motie Gemeenteraad Hengelo

De gemeenteraad van Hengelo ging niet akkoord met de sloop van de MTS. Ze droegen het college van B&W om Projectbureau Hart van Zuid te vragen om in samenwerking met de Werkgroep Industrieel Erfgoed en de Monumentencommissie de hergebruiksmogelijkheden van bouwdeel 1 op korte termijn te onderzoeken en een periode van 2 jaar de tijd te nemen bouwdeel 1 te verhuren.

Toekomstplannen

Het Twentse WTC gaat in delen van de oude MTS zitten. Inmiddels is begonnen met de verbouwing van de voormalige Hofstede MTS. Voor de gymzaal en het kunstwerk is nog niet duidelijk wat daar mee gebeurt. De gemeente Hengelo en projectontwikkelaar van Wijnen kijken nog naar geschikte gebruikers en functies.

Geen monumentenstatus

Omdat in deze fase de eigenaar van de MTS een beschermde status van het pand nog niet opportuun acht, heeft het college van B&W van Hengelo besloten het pand niet aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Brief College B&W gemeente Hengelo, d.d. 24 maart 2016

 

Heemschut dossier MTS Hengelo

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.