Nieuwsbericht

Geplande aanpassingen kerk Dwingeloo zijn declassering van het monument

Heemschut's commissie Drenthe is zeer kritisch over de bouwplannen voor de Sint-Nicolaaskerk in Dwingeloo. De geplande aanbouwen zijn volgens de commissieleden een grote aantasting van het rijksmonument, het beschermde dorpsgezicht. De commissie vindt de bouwplannen een declassering van het rijksmonument.

De bezwaren richten zich vooral op de ontsierende uitbouw die naast de toren en het middenschip van het kerkgebouw zijn gepland. "Naast de declassering van een rijksmonument en een beschermd dorpsgezicht, is ook de irreversibele aantasting van de toren met een doorgang naar de geplande annex een act van vandalisme", zo schrijft de commissie aan het college van B en W van de verantwoordelijke gemeente Westerveld. 

"Wij hebben er begrip voor dat een belangrijk historisch monument moet worden aangepast aan de eisen van deze tijd, mede omdat door verminderd sacraal gebruik kerken een meer multifunctioneel gebruik vereisen. Dat neemt echter niet weg dat de integriteit van het kerkgebouw gerespecteerd dient te worden. Wij zijn de mening toegedaan dat er ook creatievere oplossingen mogelijk zijn om aan het programma van eisen te voldoen. Wij dringen er dan ook bij uw College op aan de aangevraagde omgevingsvergunning voor dit project niet goed te keuren."

De Hervormde Gemeente Dwingeloo heeft de vergunning voor de bouwplannen van de kerk aangevraagd bij de gemeente. Volgens de kerkelijke gemeente moeten de aanpassingen de kerk toekomstbestendiger maken. 

Foto: Wikimedia

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.