Actueel | 2021-01

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Vinger aan de pols bij Franse klooster, Sittard

Het voormalig Franse klooster werd in 1905 gebouwd naar een ontwerp van Hubert Bertrams. Het werd al snel gebruikt als ziekenhuis en werd in 1907 uitgebreid met twee haakse vleugels naar een ontwerp van Nic. Ramaekers. Daarna is het complex nog verschillende keren vergroot. In 1932 is de kapel toegevoegd. Het ziekenhuis is in 2010 gesloopt, waarbij een oud deel met de kapel van de ondergang werd gered. lees verder

Raadsmeerderheid in Arnhem voor behouden Blauwe Golven

De gemeenteraad Arnhem heeft zich onlangs in ruime meerderheid uitgesproken voor het behoud van het kunstwerk Blauwe Golven van Peter Struycken. Jarenlang was dit complexe blauwwitte omgevingskunstwerk uit 1970 op het Roermondsplein in hartje stad inzet van felle debatten tussen voor- en tegenstanders. Erfgoedvereniging Heemschut heeft zich via de Werkgroep Monumentale Kunst (WMK) jarenlang met hart en ziel ingezet voor behoud en reconstructie, in nauwe samenwerking met Peter Struycken, enkele politieke partijen en diverse burgerorganisaties zoals de Werkgroep Behoud Blauwe Golven van de afgelopen jaar overleden Peter Nijenhuis. lees verder

Delpher doorzoekt nu ook Heemschut

Alle uitgaven van ons blad Heemschut zijn vanaf nu doorzoekbaar op Delpher, een gratis toegankelijke website, ontwikkeld en beheerd door de Koninklijke Bibliotheek, met gedigitaliseerde historische Nederlandse kranten, boeken, tijdschriften en radiobulletins uit bibliotheken, musea en andere erfgoedinstellingen. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2021 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.