Nieuwsbericht

Geschenkwoningen lijken op weg naar rijksmonumentenstatus

Een deel van de geschenkwoningen van de Watersnoodramp lijken de status van rijksmonument te krijgen. Zo valt op te maken uit stukken die door staatssecretaris Gunay Uslu aan de Tweede Kamer ter beschikking zijn gesteld. Heemschut, erfgoedorganisaties en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland hadden rond de herdenking van de Watersnoodramp om de rijksbescherming gevraagd.

"Dankzij de uitstekende inventarisatie die de drie provincies hebben gemaakt, is het nu ook praktisch mogelijk om te komen tot een selectie. Er kan namelijk op basis van deze actuele inventarisatie verder worden ingezoomd. Een werkbare benadering zou kunnen zijn om de nog zeer gave woningen te combineren met gave ensembles. Om vervolgens van alle donerende landen één of meer ensembles te selecteren. Met deze benadering zullen we waarschijnlijk uitkomen op een selectie van enkele tientallen woningen", zo valt te lezen. 

Het idee om de geschenkwoningen te beschermen als rijksmonument vanwege dit unieke verhaal is een initiatief van Heemschut en de stichting Dorp, Stad en Land. Een brochure met aanbevelingen over behoud en bescherming wordt door deze twee voorbereid en dit voorjaar uitgebracht voor gemeenten en bewoners. Ook de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland sloten zich bij het verzoek aan. 

Lees ook: Heemschut, professionals én provincies: bescherm geschenkwoningen als rijksmonument


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.