Nieuwsbericht

Glas-in-loodraam Heerlen blijft behouden

Het zuiden van Limburg was in de decennia na de oorlog zeer welvarend. Er was ook veel geld voor kunst beschikbaar. In steden als Heerlen, Sittard en Kerkrade zijn in deze periode belangrijke monumentale kunstwerken gerealiseerd in onder andere kerkgebouwen en scholen. De Werkgroep Monumentale Kunst heeft daar nu succes geboekt.

Nu de krimp heeft toegeslagen worden deze kunstwerken kwetsbaar. Veel oudere gebouwen komen leeg te staan. Begin 2018 zal in Heerlen een basisschool uit de late jaren vijftig gesloopt worden in het kader van de modernisering en inkrimping van het stedelijke scholenbestand. In deze school nabij NS-station Heerlen de Kissel zat tot voor kort een glas-in-loodraam van de belangrijke Limburgse glazenier Eugène Laudy. De Werkgroep Monumentale Kunst heeft zich vanaf begin 2017 ingezet voor het behoud van dit raam.

In goed overleg met de gemeente Heerlen en Glasatelier Heerlen en StudioVitri is er een plan gemaakt voor de verwijdering van het raam voorafgaand aan de sloop.. Begin november is het raam uitgenomen. Het wordt zorgvuldig opgeslagen en zal – na een restauratie – een plek krijgen in een te herbestemmen kerk in Heerlen.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.