Nieuwsbericht

Glaskunst Marius de Leeuw van de sloop gered

Dankzij de inzet van onder andere de Werkgroep Monumentale Kunst van Heemschut (WMK), Wim Boers, het Vughts Museum en de Stichting Vughterstede is recent een bijzonder glaskunstwerk van de Brabantse glazenier Marius de Leeuw (1915-2000) van de sloop gered. De ramen zijn herplaatst in Wageningen.

De in 1961 ontworpen ramen zijn afkomstig uit de kapel van het vroegere verzorgingshuis De Braacken in Vught. Marius de Leeuw heeft in de decennia na de oorlog een groot aantal glaskunstwerken, wandschilderingen en mozaïeken gerealiseerd. Hij behoort tot de belangrijkste Brabantse kunstenaars van zijn generatie.  Marius de Leeuw heeft hier weliswaar gekozen voor de traditionele techniek van het glas-in-lood, maar de vormentaal is zeer vernieuwend. Binnen het dynamische spel van lijnen zijn diverse verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament en Christelijke symbolen uitgebeeld. Het raam behoort tot de hoogtepunten van de naoorlogse glaskunst in Nederland.

De WMK heeft geadviseerd over de redding en herbestemming van de ramen. Het glaskunstwerk heeft een plek gekregen in een nieuw bedrijfsverzamelgebouw op de campus van de Universiteit van Wageningen.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.