Nieuwsbericht

Goede kant op met herplaatsing kunst Louis van Roode in Rotterdam

Na een vergeefs pleidooi van Heemschut Zuid-Holland voor behoud van het gebouw Calandlyceum (nu: Wolfert Dalton) aan de Argonautenweg in Rotterdam, werd in 2016 wel door de gemeente toegezegd dat de twee kunstwerken van een van de belangrijkste monumentalisten uit de wederopbouwperiode, Louis van Roode, behouden zouden blijven. Het betreft een glas-in-beton muur en een groot betonnen gevelplastiek.

De Werkgroep Monumentale Kunst volgde het proces kritisch en blijft dit doen totdat de herplaatsing in 2022 een feit is.

Vier architectenbureaus leverden plannen in voor nieuwbouw die in februari 2019 werden beoordeeld aan de hand van objectieve criteria. Voor de nieuwbouw van Wolfert Dalton kreeg DP6 uit Delft de opdracht. De projectleider van de gemeente bewaakte de herplaatsing van genoemde werken van Louis van Roode. Inmiddels is de plaats van het grote wandplastiek bekend: het komt los voor de lange gevel, die parallel aan de Argonautenweg loopt, te staan op eigen pijlers en een speciaal gestorte fundering.

Zie ook:
Heemschut betreurt sloop van Calandlyceum, maar is verheugd over behoud van kunstwerken

Meesters In doet inmiddels onderzoek naar de conditie van het kunstwerk en zal de herplaatsing verzorgen. Eind dit jaar wordt een begin gemaakt met de detailtekeningen van het interieur. De glas-in-betonmuur krijgt een dusdanige plaats dat het invallend licht optimaal tot zijn recht komt. Wolfert Dalton is een uitstekend voorbeeld hoe monumentale kunst uit genoemde periode een tweede duurzaam leven tegemoet gaat!


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.