Nieuwsbericht

Handhaving gevraagd voor aantasting kerkhof Bellingeweer

Heemschut's commissie Groningen heeft de gemeente Winsum gevraagd op te treden tegen de illegaal gebouwde schuur met schutting tegen de muur van het rijksmonumentale kerkhof van Bellingeweer.

Op 25 september 2018 is er vanuit de gemeenteraad van Winsum opheldering gevraagd over hoe het kon gebeuren dat er een ontsierende schutting met bijgebouw is geplaatst tegen het rijksmonumentale kerkhof van Bellingeweer (monumentnummer 39036).Naar aanleiding van schriftelijke vragen vanuit de raad heeft de gemeente erkend dat er een vergunning had moeten worden aangevraagd.

Op 19 april 2019 heeft Heemschut geconstateerd dat de schutting en het bijgebouw er echter nog steeds staan. Bovendien zijn nog andere zaken naar voren gekomen. De volgende zaken hebben wij geconstateerd:
1. Er is een carport gebouwd aan de westzijde bij de ingang pal tegen het kerkhof;
2. Er is lattenwerk op de muren van het kerkhof vastgemaakt, zowel aan de westzijde als de zuidzijde.
3. Er heeft ontgronding van naar schatting 20-30 cm plaatsgevonden ter egalisatie van de ondergrond van de carport. Dit brengt mogelijk de stabiliteit van de muur in gevaar en dient door een ter zake deskundige instantie onderzocht te worden.
4. Aan de zuidzijde is een houten bijgebouw geplaatst.
5. Aan de zuidzijde is een schutting van deels 2 meter, deels 1 meter hoog geplaatst.

Met een brief hebben we de gemeente Winsum gevraagd op te treden tegen de schuur en de schutting. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.