Nieuwsbericht

Heemschut adviseert Ons Bloemendaal

Hoe bescherm je het karakteristieke aangezicht van Bloemendaal? De commissie Noord-Holland van Heemschut adviseert de stichting Ons Bloemendaal over een verbetering van het monumentenbeleid in de gemeente. Ons Bloemendaal constateert een aantal hiaten in het beleid en de bescherming van de verschillende wijken in de gemeente.

Ze vroeg Heemschut om advies. Er liggen er tal van kansen in de Noord-Hollandse gemeente om het karakteristieke aangezicht in Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen en Vogelenzang te behouden en te versterken. Zoals bijvoorbeeld het uitbreiden van de gemeentelijke monumentenlijst.

Heemschut adviseert de stichting om stap voor stap te werk te gaan. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zijn een goede kans om het erfgoed op de politieke agenda te zetten. Want juist nu zijn de politieke partijen bezig om de verkiezingsprogramma’s samen te stellen en is het de tijd om wensen kenbaar te maken. Heemschut biedt ook voor de toekomst Ons Bloemendaal hulp aan en wil graag als klankbord blijven fungeren.

Heemschut vindt het belangrijk om het draagvlak voor erfgoed door samenwerking met lokale verenigingen en stichtingen te versterken. Zoals ook omschreven in de ambitienota van 2017.

Meer weten over de stichting Ons Bloemendaal? Kijk hier voor de website van de stichting.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.